Oº°‘¨ [C]hia [S]ẻ [O]nline ¨‘°ºO
♥️Chào Mừng Các Bạn Ghé Thăm Forum Chia Sẻ Online♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng
nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui
Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ
♥️Welcome to forum Chia Sẻ Online♥️
Welcome Guest, is this your first visit? Register
All times are GMT. The time now is 07:28 AM.

You are not connected. Please login or register

[Codes] Trang tỏ tình đẹp

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Codes] Trang tỏ tình đẹp on Wed Jun 27, 2012 4:53 pm

Admin

avatar
Administrators
Administrators
Demo :
http://www.chiaseonline.biz/h38-page
Codes :
Code:
<head><title>.--> Gift->To->Mylove <--</title>

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<script>     

window.scrollBy(0, 1)     

window.resizeTo(0,0)     

window.moveTo(0,0)               

//setInterval("move()",30);     

setTimeout("move()", 1);     

var mxm=50     

var mym=25     

var mx=0     

var my=0     

var sv=50     

var status=1   

var szx=0     

var szy=0     

var c=255     

var n=0     

var sm=30     

var cycle=2     

var done=2     

function move()     

   {     

   if (status == 1)     

      {     

      mxm=mxm/1.05     

      mym=mym/1.05     

      mx=mx+mxm     

      my=my-mym     

      mxm=mxm+(400-mx)/100     

      mym=mym-(300-my)/100     

      window.moveTo(mx,my)     

      rmxm=Math.round(mxm/10)     

      rmym=Math.round(mym/10)     

      if (rmxm == 0)     

         {     

         if (rmym == 0)     

            {     

            status=2     

            }     

         }     

      }     

   if (status == 2)     

      {     

      sv=sv/1.1     

      scrratio=1+1/3     

      mx=mx-sv*scrratio/2     

      my=my-sv/2     

      szx=szx+sv*scrratio     

      szy=szy+sv     

      window.moveTo(mx,my)     

      window.resizeTo(szx,szy)     

      if (sv < 0.1)     

         {     

         status=3     

         }     

      }     

   if (status == 3)     

      {     

      document.fgColor=0xffffFF     

      c=c-16     

      if (c<0)     

         {status=8}     

      }     

   if (status == 4)     

      {     

      c=c+16     

      document.bgColor=c*65536     

      document.fgColor=(255-c)*65536     

      if (c > 239)     

         {status=5}     

      }     

   if (status == 5)     

      {     

      c=c-16     

      document.bgColor=c*65536     

      document.fgColor=(255-c)*65536     

      if (c < 0)     

         {     

         status=6     

         cycle=cycle-1     

         if (cycle > 0)     

            {     

            if (done == 1)     

               {status=7}     

            else     

               {status=4}     

            }     

         }     

      }     

   if (status == 6)     

      {     

      document.title = "LlyKil"     

      alert("LlyKil")     

      cycle=2     

      status=4     

      done=1     

      }     

   if (status == 7)     

      {     

      c=c+4     

      document.bgColor=c*65536     

      document.fgColor=(255-c)*65536     

      if (c > 128)     

         {status=8}     

      }     

   if (status == 8)     

      {     

      window.moveTo(0,0)     

      sx=screen.availWidth     

      sy=screen.availHeight     

      window.resizeTo(sx,sy)     

      status=9     

}     

   var timer=setTimeout("move()",0.3)     

   }

</script><SCRIPT language=JavaScript>

var brzinakucanja = 200;

var pauzapor = 2000;

var vremeid =null;

var kretanje = false;

var poruka = new Array();

var slporuka = 0;

var bezporuke = 0;

poruka[0] = ".::[ Anh Yêu Em nhiều Lắm Em Biết Không ]::."

poruka[1] = ".::[ Anh Yêu Em ]::."function prikaz() {

  var text = poruka[slporuka];  if (bezporuke < text.length) {

      if (text.charAt(bezporuke) == " ")

              bezporuke++

          var ttporuka = text.substring(0, bezporuke + 1);

          document.title = ttporuka;

          bezporuke++

          vremeid = setTimeout("prikaz()", brzinakucanja);

            kretanje = true;

  } else {

      bezporuke = 0;

      slporuka++

      if (slporuka == poruka.length)

        slporuka = 0;

      vremeid = setTimeout("prikaz()", pauzapor);

      kretanje = true;

  }

}

function stop() {

  if (kretanje)

      clearTimeout(vremeid);

  kretanje = false

}

function start() {

  stop();

  prikaz();

}

start();

    </SCRIPT>

<style type="text/css">

<!--

.style3 {

   color: #00FF33;

   font-size: 1.5cm;

}

.style5 {color: #ff0066}

--></style></head><body bgcolor="#000000">

<center><img src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/nepaT.gif" width="300" height="25" ></center>

<h1 align="center"><span style="background: url("http://khoc.vn/images/ckDyT.gif") repeat scroll 0% 0% transparent; color:#fff; text-shadow: 0pt 0pt 0.3em LightYellow, 0pt 2pt 0.3em LightYellow;"><b>♂Linh_Ka Ka® — ♀♥ღ♥... </b></span></h1>

<center><img src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/nepaT.gif" width="300" height="25" ></center>

<h1 align="center"><span style="background: url("http://khoc.vn/images/ckDyT.gif") repeat scroll 0% 0% transparent; color:#fff; text-shadow: 0pt 0pt 0.3em LightYellow, 0pt 2pt 0.3em LightYellow;"><b>...Trời Vào Thu Trời Nhiều Lá Đỏ...</br>...Bạn Vào Đời Bạn Khổ Vì Yêu ...</br>...Đã biết rằng khi yêu là khổ...</br>...Lỡ yêu rồi có khổ cũng yêu...</b></span></h1><center><img src=http://matcuoi.com/smilies/cutepig61.gif></center>
<center>

 
<img src="http://nn4.upanh.com/b1.s27.d1/c5d45089a939903ea8109c63ce9d3307_46236114.26yuo.gif" alt="" width="220" border="0">

</center><center>

<img border="0" src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/Xi9D.gif" width="700" height="8"><br></font><font style="font-size: 11pt"><font color="#FF0000" face="Comic Sans MS">

</font><font color="white" face="Comic Sans MS"> </font>

<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="2" scrolldelay="20" width="50%"><FONT face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"></FONT></marquee><br>

<img border="0" src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/Xi9D.gif" width="700" height="8">


</font></center>
<!-- Ch�n flash n?m du?i n?n blog -->
<div id="Layer1" style="left: 0pt; position: fixed; top: 0pt; z-index: 0;">

<embed align="center" height="900px" width="2000px" src="http://aloflash.com/File-flash/di-chuot-02.swf" wmode="transparent"></embed></div>

<!-- Ch�n flash n?m du?i n?n blog -->

<!-- code kh�ng cho copy -->

<SCRIPT language=JavaScript1.1>

function right(e) {

if (navigator.appName == 'Netscape' &&

(e.which == 3 || e.which == 2))

return false;

else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&

(event.button == 2 || event.button == 3)) {

alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');

return false;

}

return true;

}

document.onmousedown=right;

if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);

window.onmousedown=right;

</SCRIPT>

 <NOSCRIPT><IFRAME SRC=*.jpg></IFRAME></NOSCRIPT>

<!-- end code kh�ng cho copy -->

<!-- nh?c n?n -->
<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yMy82LzIvInagaMENjIxOGJkZWQ1N2E5Y2QyOWU3MDgxZDQ1ODBmY2ZhY2QdUngWeBXAzfElcUIbaBIEzhdUngrddUngZ3xMSyBmdC4gUC5BfDF8Mg" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yMy82LzIvInagaMENjIxOGJkZWQ1N2E5Y2QyOWU3MDgxZDQ1ODBmY2ZhY2QdUngWeBXAzfElcUIbaBIEzhdUngrddUngZ3xMSyBmdC4gUC5BfDF8Mg" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
<!-- end nh?c n?n -->
<script>

window.scrollBy(0, 1)

window.resizeTo(0,0)

window.moveTo(0,0)

//setInterval("move()",30);

setTimeout("move()", 1);

var mxm=50

var mym=25

var mx=0

var my=0

var sv=50

var status=1

var szx=0

var szy=0

var c=255

var n=0

var sm=30

var cycle=2

var done=2

function move()

{

if (status == 1)

{

mxm=mxm/1.05

mym=mym/1.05

mx=mx+mxm

my=my-mym

mxm=mxm+(400-mx)/100

mym=mym-(300-my)/100

window.moveTo(mx,my)

rmxm=Math.round(mxm/10)

rmym=Math.round(mym/10)

if (rmxm == 0)

{

if (rmym == 0)

{

status=2

}

}

}

if (status == 2)

{

sv=sv/1.1

scrratio=1+1/3

mx=mx-sv*scrratio/2

my=my-sv/2

szx=szx+sv*scrratio

szy=szy+sv

window.moveTo(mx,my)

window.resizeTo(szx,szy)

if (sv < 0.1)

{

status=3

}

}

if (status == 3)

{

document.fgColor=0xffffFF

c=c-16

if (c<0)

{status=8}

}

if (status == 4)

{

c=c+16

document.bgColor=c*65536

document.fgColor=(255-c)*65536

if (c > 239)

{status=5}

}

if (status == 5)

{

c=c-16

document.bgColor=c*65536

document.fgColor=(255-c)*65536

if (c < 0)

{

status=6

cycle=cycle-1

if (cycle > 0)

{

if (done == 1)

{status=7}

else

{status=4}

}

}

}

if (status == 6)

{

document.title = "DF Pro"

alert("DF Pro")

cycle=2

status=4

done=1

}

if (status == 7)

{

c=c+4

document.bgColor=c*65536

document.fgColor=(255-c)*65536

if (c > 128)

{status=8}

}

if (status == 8)

{

window.moveTo(0,0)

sx=screen.availWidth

sy=screen.availHeight

window.resizeTo(sx,sy)

status=9

}

var timer=setTimeout("move()",0.3)

}

</script>

</b></font></p></td></tr></tbody></table></form></div></body></html>

<HTML>

<HEAD><script language="JavaScript">

msg = new Array(); //strings written in screen

msg[0] = "<h2><center>  Anh yêu em... anh đã yêu em....</center></h2>";

msg[1] = "........................................................</font>";

msg[2] = "Có những điều thật giản dị và dễ hiểu nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta lại phải mất cả một cuộc đời trải nghiệm mới nhận ra nó </font>";

msg[3] = "Chỉ muốn một lần đứng trước mặt em<br> Mà nói rằng: anh yêu em nhiều lắm <BR>Chỉ muốn trọn đời, bên em là chiếc bóng <br>Để lúc cô đơn, anh được ở cận kề";

msg[4] = "Chỉ muốn làm chiếc lá của mùa thu <BR>Để được em, ép lên từng trang vở<br>Chỉ muốn làm một vì sao bé nhỏ<br>Dõi theo em, suốt những chặng đường dài<br>Chỉ muốn làm sợi tóc ở trên vai<br>Để lúc em đau, anh nhận về mình tất cả<br>Chỉ thế thôi, bao điều anh ấp ủ<br>Chỉ muốn nói rằng: anh rất yêu em<br><h1>....Tặng Em Nhé Bé Con..!</h1>";


text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted

text2 = ""; //current string, which will be written

count = 0; //char index in string text

count2 = 0; //number of stringstext = msg[0].split(""); //text - string writtenfunction writetext() { //show strings above on screen

text1 = text2 + "<font color='00ff00'>" + text[count] + "</font>";

text2 += text[count];

document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to writeif (count < text.length-1){

count++;

setTimeout('writetext()', 25);

}

else { //if this string is written, get the new string

count = 0;if (count2 != 4) { //write 4 strings

count2++;

text2 += "<p>"; //a new line

text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text

setTimeout('writetext()', 25);

}

}

}

</script>

</HEAD>
<center>
<img src="http://nn0.upanh.com/b2.s27.d1/3defb2408761e16ebfcf62f3899aabea_46236120.eaimu.jpg"</center><br>
<img src="index1_files/love.gif">
<BODY text="#00ff00" bgColor="#000000" onload="writetext()"><table align="center">
<div id="nothing" style="width:'800px'; height:'540px'; font-family:'courier new'; font-weight:'bold'"></div>

</table><script language="JavaScript">

if (document.all){

Cols = 9; //number of falldown binary string

Cl = 50; //maximum length of binary string

Cs = 100; //number of pixels between binary strings

Ts = 10; //font-size of binary string

Tc = '#008800'; //color of binary string

Tc1 = '#00ff00'; //color of 1st bit in binary string

MnS = 22; //minimum speed of binary string

MxS = 25; //maximum spees of binary string

I = Cs;Sp = new Array(); //array speed of binary strings

S = new Array(); //the position of binary string

Y = new Array(); //array of position of binary strings

C = new Array(); //array save bits of string

M = new Array(); //binary string

B = new Array(); //temp for creating binary string

RC = new Array(); //length of binary strings

E = new Array(); //array of head-bit in written strings

Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); //array of head-bit in binary stringsdocument.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left+Cs+"'>");for (i=0; i < Cols; i++){ //area to show binary strings

S[i] = I += Cs; //calculate the position of binary string

document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +

"font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +

"height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");

}

document.write("</div>");

}for(j = 0; j < Cols; j++){

RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); //random length of the binary strings

for(i=0; i < RC[j]; i++){

B[i] = ""; //sign of ending of string

C[i] = Math.round(Math.random())+' '; //get bit in binary strings

B[0] += C[i];

}

M[j] = B[0]; //binary string

Y[j] = 0; //1st position of strings are 0

Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings

}function Cycle(){

Container.style.top = window.document.body.scrollTop;

for (i=0; i < Cols; i++){

var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); //get a position in table Tcc

E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>'; //get the head-bit

Y[i]+=Sp[i]; //the position of current string

if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) { //if at the end of window, calculate again

i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);

RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);

for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ //get bit in binary strings

B[i3] = "";

C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';

B[0] += C[i3];

}

M[i] = B[0];

Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; /http://chinhphuc.info 2/3 string at beginning

Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings

A[i].style.visibility = 'visible';

}

A[i].style.top=Y[i]; //the i-th in tag div A

A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; //show the binary string in tag A

}

setTimeout('Cycle()',100)

}Cycle();

</script>
<style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;
color: #fff;
/* End Optional */

/* Start Required - Do Not Edit */
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
/* End Required */
/* End Circle Text Styles */
</style>
<script type="text/javascript">

/* Circling text trail- Tim Tilton
  Website: http://www.tempermedia.com/
  Visit: http://www.dynamicdrive.com/ for Original Source and tons of scripts
  Modified Here for more flexibility and modern browser support
  Modifications as first seen in http://www.dynamicdrive.com/forums/
  username:jscheuer1 - This notice must remain for legal use
  */

;(function(){

// Your message here (QUOTED STRING)
var msg = "Anh yêu em Thanh Tâm";

/* THE REST OF THE EDITABLE VALUES BELOW ARE ALL UNQUOTED NUMBERS */

// Set font's style size for calculating dimensions
// Set to number of desired pixels font size (decimal and negative numbers not allowed)
var size = 24;

// Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval
// Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)
var circleY = 0.75; var circleX = 2;

// The larger this divisor, the smaller the spaces between letters
// (decimals allowed, not negative numbers)
var letter_spacing = 5;

// The larger this multiplier, the bigger the circle/oval
// (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)
var diameter = 10;

// Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)
var rotation = 0.4;

// This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
// Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)
var speed = 0.3;

////////////////////// Stop Editing //////////////////////

if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;

msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,

mouse = function(e){
 e = e || window.event;
 ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
 xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},

makecircle = function(){ // rotation/positioning
 if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
 };
 currStep -= rotation;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
 };
},

drag = function(){ // makes the resistance
 y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
 x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
 for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
 };
 makecircle();
},

init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
 if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
 } else init.nopy = true;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
 };
 o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
 setInterval(drag, 25);
},

ascroll = function(){
 ymouse += window.pageYOffset;
 xmouse += window.pageXOffset;
 window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};

o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';

if (window.addEventListener){
 window.addEventListener('load', init, false);
 document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
 document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
  window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
 window.attachEvent('onload', init);
 document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};

})();

</script>


</body>

</html>

Sưu tầm
tự edit nha cả nhà
cái này trông đẹp phếtXem lý lịch thành viên http://chiaseonline.forumvi.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết