Oº°‘¨ [C]hia [S]ẻ [O]nline ¨‘°ºO
♥️Chào Mừng Các Bạn Ghé Thăm Forum Chia Sẻ Online♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng
nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui
Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ
♥️Welcome to forum Chia Sẻ Online♥️
Welcome Guest, is this your first visit? Register
All times are GMT. The time now is 07:28 AM.

You are not connected. Please login or register

[Codes] Tooltip tipsy đen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Codes] Tooltip tipsy đen on Tue Jun 19, 2012 4:10 pm

Minh Tuấn

avatar
Moderator
Moderator
Demo:Miêu tả :
Dạng Tooltip này sẽ giúp chúng ta hiển thị thông tin khi rê chuột vào 1 chỗ nào đó : ví dụ như Gửi bài mới , Trả lời , Trích dẫn , BBcode ...
Cách làm :
Bước 1 :Cho đoạn sau vào Css :

Code:

.score{padding-top:20px}.pnsmall{font-size:10px;font-style:italic;margin-top:-5px}.tipsy{font-size:10px;padding:5px;position:absolute;z-index:999}
.tipsy-inner{
 -moz-border-radius:3px;
 -webkit-border-radius:3px;
 background-color:#000;
 border-radius:3px;color:#FFF;
 max-width:200px;padding:5px 8px 4px;text-align:center}
.tipsy-arrow{border:5px dashed #000;height:0;line-height:0;position:absolute;width:0}
.tipsy-arrow-n{border-bottom-color:#000}
.tipsy-arrow-s{border-top-color:#000}
.tipsy-arrow-e{border-left-color:#000}
.tipsy-arrow-w{border-right-color:#000}
.tipsy-n .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top:none;left:50%;
margin-left:-5px;top:0}
.tipsy-nw .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top:none;left:10px;top:0}
.tipsy-ne .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top:none;right:10px;top:0}
.tipsy-s .tipsy-arrow{border-bottom:none;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top-style:solid;
bottom:0;left:50%;margin-left:-5px}
.tipsy-sw .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top-style:solid;bottom:0;left:10px}
.tipsy-se .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top-style:solid;bottom:0;right:10px}
.tipsy-e .tipsy-arrow{border-bottom-color:transparent;
border-left-style:solid;border-right:none;
border-top-color:transparent;margin-top:-5px;right:0;top:50%}
.tipsy-w .tipsy-arrow{border-bottom-color:transparent;
border-left:none;border-right-style:solid;
border-top-color:transparent;left:0;margin-top:-5px;top:50%}Bước 2 : vào MODULES >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management
Tạo 1 Javascript mới
Title * : Tipsy
Placement : Không chọn gì cả
Javascript Code * :

Code:
(function($){function fixTitle(jQueryele){if(jQueryele.attr('title')||typeof(jQueryele.attr('original-title'))!='string'){jQueryele.attr('original-title',jQueryele.attr('title')||'').removeAttr('title')}}function Tipsy(element,options){this.jQueryelement=$(element);this.options=options;this.enabled=true;fixTitle(this.jQueryelement)}Tipsy.prototype={show:function(){var title=this.getTitle();if(title&&this.enabled){var jQuerytip=this.tip();jQuerytip.find('.tipsy-inner')[this.options.html?'html':'text'](title);jQuerytip[0].className='tipsy';jQuerytip.remove().css({top:0,left:0,visibility:'hidden',display:'block'}).appendTo(document.body);var pos=$.extend({},this.jQueryelement.offset(),{width:this.jQueryelement[0].offsetWidth,height:this.jQueryelement[0].offsetHeight});var actualWidth=jQuerytip[0].offsetWidth,actualHeight=jQuerytip[0].offsetHeight;var gravity=(typeof this.options.gravity=='function')?this.options.gravity.call(this.jQueryelement[0]):this.options.gravity;var tp;switch(gravity.charAt(0)){case'n':tp={top:pos.top+pos.height+this.options.offset,left:pos.left+pos.width/2-actualWidth/2};break;case's':tp={top:pos.top-actualHeight-this.options.offset,left:pos.left+pos.width/2-actualWidth/2};break;case'e':tp={top:pos.top+pos.height/2-actualHeight/2,left:pos.left-actualWidth-this.options.offset};break;case'w':tp={top:pos.top+pos.height/2-actualHeight/2,left:pos.left+pos.width+this.options.offset};break}if(gravity.length==2){if(gravity.charAt(1)=='w'){tp.left=pos.left+pos.width/2-15}else{tp.left=pos.left+pos.width/2-actualWidth+15}}jQuerytip.css(tp).addClass('tipsy-'+gravity);if(this.options.fade){jQuerytip.stop().css({opacity:0,display:'block',visibility:'visible'}).animate({opacity:this.options.opacity})}else{jQuerytip.css({visibility:'visible',opacity:this.options.opacity})}}},hide:function(){if(this.options.fade){this.tip().stop().fadeOut(function(){$(this).remove()})}else{this.tip().remove()}},getTitle:function(){var title,jQuerye=this.jQueryelement,o=this.options;fixTitle(jQuerye);var title,o=this.options;if(typeof o.title=='string'){title=jQuerye.attr(o.title=='title'?'original-title':o.title)}else if(typeof o.title=='function'){title=o.title.call(jQuerye[0])}title=(''+title).replace(/(^\s*|\s*$)/,"");return title||o.fallback},tip:function(){if(!this.jQuerytip){this.jQuerytip=$('<div class="tipsy"></div>').html('<div class="tipsy-arrow"></div><div class="tipsy-inner"/></div>')}return this.jQuerytip},validate:function(){if(!this.jQueryelement[0].parentNode){this.hide();this.jQueryelement=null;this.options=null}},enable:function(){this.enabled=true},disable:function(){this.enabled=false},toggleEnabled:function(){this.enabled=!this.enabled}};$.fn.tipsy=function(options){if(options===true){return this.data('tipsy')}else if(typeof options=='string'){return this.data('tipsy')[options]()}options=$.extend({},$.fn.tipsy.defaults,options);function get(ele){var tipsy=$.data(ele,'tipsy');if(!tipsy){tipsy=new Tipsy(ele,$.fn.tipsy.elementOptions(ele,options));$.data(ele,'tipsy',tipsy)}return tipsy}function enter(){var tipsy=get(this);tipsy.hoverState='in';if(options.delayIn==0){tipsy.show()}else{setTimeout(function(){if(tipsy.hoverState=='in')tipsy.show()},options.delayIn)}};function leave(){var tipsy=get(this);tipsy.hoverState='out';if(options.delayOut==0){tipsy.hide()}else{setTimeout(function(){if(tipsy.hoverState=='out')tipsy.hide()},options.delayOut)}};if(!options.live)this.each(function(){get(this)});if(options.trigger!='manual'){var binder=options.live?'live':'bind',eventIn=options.trigger=='hover'?'mouseenter':'focus',eventOut=options.trigger=='hover'?'mouseleave':'blur';this[binder](eventIn,enter)[binder](eventOut,leave)}return this};$.fn.tipsy.defaults={delayIn:0,delayOut:0,fade:true,fallback:'',gravity:'n',html:false,live:false,offset:0,opacity:1.0,title:'title',trigger:'hover'};$.fn.tipsy.elementOptions=function(ele,options){return $.metadata?$.extend({},options,$(ele).metadata()):options};$.fn.tipsy.autoNS=function(){return $(this).offset().top>($(document).scrollTop()+$(window).height()/2)?'s':'n'};$.fn.tipsy.autoWE=function(){return $(this).offset().left>($(document).scrollLeft()+$(window).width()/2)?'e':'w'}})($);$(function(){$('a.lastt').tipsy({gravity:'w',opacity:0.8,html:true});$('a, .button2 img, .user-contact img').tipsy({gravity:'s',opacity:0.8,html:true});$('.icoon').tipsy({gravity:'e',opacity:0.8})});
Bước 3 : Cho đoạn sau vào Footer
Code:
<script src='Link Js vừa tạo ở trên'type='text/javascript'></script>
Nhớ thay link js vừa tạo ở trên

Lưu Ý :
COde bên trên mình hướng dẫn Tooltip chỉ hiện thị ở những chỗ : Trên lasttopic , BBcode , các nút ở Lí lịch thành viên
Thế là xong

Chú ý : Thêm 1 Code hiển thị Tooltip đầy đủ hơn Cười nhăn răng
Cũng giống hệt các Bước trên Nhưng đến chỗ thay code ở : Javascript codes management
thì các bạn thay = Code sau
Code:
(function($){function fixTitle($ele){if($ele.attr('title')||typeof($ele.attr('original-title'))!='string'){$ele.attr('original-title',$ele.attr('title')||'').removeAttr('title')}}function Tipsy(element,options){this.$element=$(element);this.options=options;this.enabled=true;fixTitle(this.$element)}Tipsy.prototype={show:function(){var title=this.getTitle();if(title&&this.enabled){var $tip=this.tip();$tip.find('.tipsy-inner')[this.options.html?'html':'text'](title);$tip[0].className='tipsy';$tip.remove().css({top:0,left:0,visibility:'hidden',display:'block'}).appendTo(document.body);var pos=$.extend({},this.$element.offset(),{width:this.$element[0].offsetWidth,height:this.$element[0].offsetHeight});var actualWidth=$tip[0].offsetWidth,actualHeight=$tip[0].offsetHeight;var gravity=(typeof this.options.gravity=='function')?this.options.gravity.call(this.$element[0]):this.options.gravity;var tp;switch(gravity.charAt(0)){case'n':tp={top:pos.top+pos.height+this.options.offset,left:pos.left+pos.width/2-actualWidth/2};break;case's':tp={top:pos.top-actualHeight-this.options.offset,left:pos.left+pos.width/2-actualWidth/2};break;case'e':tp={top:pos.top+pos.height/2-actualHeight/2,left:pos.left-actualWidth-this.options.offset};break;case'w':tp={top:pos.top+pos.height/2-actualHeight/2,left:pos.left+pos.width+this.options.offset};break}if(gravity.length==2){if(gravity.charAt(1)=='w'){tp.left=pos.left+pos.width/2-15}else{tp.left=pos.left+pos.width/2-actualWidth+15}}$tip.css(tp).addClass('tipsy-'+gravity);if(this.options.fade){$tip.stop().css({opacity:0,display:'block',visibility:'visible'}).animate({opacity:this.options.opacity})}else{$tip.css({visibility:'visible',opacity:this.options.opacity})}}},hide:function(){if(this.options.fade){this.tip().stop().fadeOut(function(){$(this).remove()})}else{this.tip().remove()}},getTitle:function(){var title,$e=this.$element,o=this.options;fixTitle($e);var title,o=this.options;if(typeof o.title=='string'){title=$e.attr(o.title=='title'?'original-title':o.title)}else if(typeof o.title=='function'){title=o.title.call($e[0])}title=(''+title).replace(/(^\s*|\s*$)/,"");return title||o.fallback},tip:function(){if(!this.$tip){this.$tip=$('<div class="tipsy"></div>').html('<div class="tipsy-arrow"></div><div class="tipsy-inner"/></div>')}return this.$tip},validate:function(){if(!this.$element[0].parentNode){this.hide();this.$element=null;this.options=null}},enable:function(){this.enabled=true},disable:function(){this.enabled=false},toggleEnabled:function(){this.enabled=!this.enabled}};$.fn.tipsy=function(options){if(options===true){return this.data('tipsy')}else if(typeof options=='string'){return this.data('tipsy')[options]()}options=$.extend({},$.fn.tipsy.defaults,options);function get(ele){var tipsy=$.data(ele,'tipsy');if(!tipsy){tipsy=new Tipsy(ele,$.fn.tipsy.elementOptions(ele,options));$.data(ele,'tipsy',tipsy)}return tipsy}function enter(){var tipsy=get(this);tipsy.hoverState='in';if(options.delayIn==0){tipsy.show()}else{setTimeout(function(){if(tipsy.hoverState=='in')tipsy.show()},options.delayIn)}};function leave(){var tipsy=get(this);tipsy.hoverState='out';if(options.delayOut==0){tipsy.hide()}else{setTimeout(function(){if(tipsy.hoverState=='out')tipsy.hide()},options.delayOut)}};if(!options.live)this.each(function(){get(this)});if(options.trigger!='manual'){var binder=options.live?'live':'bind',eventIn=options.trigger=='hover'?'mouseenter':'focus',eventOut=options.trigger=='hover'?'mouseleave':'blur';this[binder](eventIn,enter)[binder](eventOut,leave)}return this};$.fn.tipsy.defaults={delayIn:0,delayOut:0,fade:false,fallback:'',gravity:'n',html:false,live:false,offset:0,opacity:0.8,title:'title',trigger:'hover'};$.fn.tipsy.elementOptions=function(ele,options){return $.metadata?$.extend({},options,$(ele).metadata()):options};$.fn.tipsy.autoNS=function(){return $(this).offset().top>($(document).scrollTop()+$(window).height()/2)?'s':'n'};$.fn.tipsy.autoWE=function(){return $(this).offset().left>($(document).scrollLeft()+$(window).width()/2)?'e':'w'}})(jQuery);$(document).ready(function(){$(function(){$('#text_edit button').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('dl .icon').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.dterm').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_icon_quote').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_icon_edit').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_icon_delete').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_icon_ip').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_icon_profile').tipsy({fade:true,gravity:'n'});$('.i_icon_pm').tipsy({fade:true,gravity:'n'});$('.topic-title').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_post').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.i_reply').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('img[src="http://illiweb.com/fa/prosilver/icon_contact_skype.gif"]').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('img[src="http://cdn2.iconfinder.com/data/icons/fugue/icon/mail.png"]').tipsy({fade:true,gravity:'n'});$('img[src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/silk2/world_link.png"]').tipsy({fade:true,gravity:'n'});$('img[src="http://illiweb.com/fa/prosilver/icon_post_report.gif"]').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('img[src="http://illiweb.com/fa/prosilver/icon_report_close.png"]').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('td.tcr a').tipsy({fade:true,gravity:'s'});$('.status img').tipsy({fade:true,gravity:'e'});$('#r img').tipsy({fade:true,gravity:'s'})})});var CopyrightNotice='Friend request notification for forumotion phpBB3 and IPB2/Invision boards. Copyright ©️ 2011 by Dion Designs. All Rights Reserved. Use and/or modification of this script is allowed, provided this entire copyright notice remains in the original or modified script. Distribution is not allowed without written consent from Dion Designs.';var Modification="Slight Modification from LGforum @ AvacWeb.com, for PunBB. Credits to Dion";function setupbox(){var z=document.getElementById('newfriend');var x=z.firstChild.lastChild.previousSibling.previousSibling.innerHTML;if(x.indexOf('title="Accept"')>0){z.innerHTML='<a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">You have a new friend request</a>';document.getElementById('ddrequest').style.display='block'}else{z.innerHTML=""}}$(function(){x=document.createElement('div');x.id='ddrequest';x.style.display='none';x.innerHTML='<div id="newfriend"></div><a style="cursor:pointer" class="button2" onclick="$('#ddrequest').fadeOut()">Close</a>';document.body.insertBefore(x,document.body.firstChild);$('#newfriend').load('/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes #main-content .main',function(){setupbox()})});function getcookie(name){cname=name+'=';cpos=document.cookie.indexOf(cname);if(cpos!=-1){cstart=cpos+cname.length;cend=document.cookie.indexOf(';',cstart);return unescape(document.cookie.substring(cstart,cend))}else{return null}}function setcookie(name,value,sticky){expires='';if(sticky){expires=' expires=Wed, 1 Jan 2020 00:00:00 GMT;'}document.cookie=name+"="+value+'; path=/;'+expires}var sec_inter=60;function cook_no_new_message(){my_setcookie("new_message",-new Date(),1,0);no_new_message()}function no_new_message(){$('#new_message').remove()}function cook_new_message(){my_setcookie("new_message",+new Date(),1,0);new_message()}function new_message(){$("body").append('<div id="new_message" style="position:fixed;bottom:0;left:0"><a href="/privmsg?folder=inbox" onClick="cook_no_new_message();return true;"><span style="background: white;border: 1px solid #C4CDE0;border-bottom-width: 2px;-webkit-border-radius: 3px;padding: 4px;">You have new messages</span></a></div>')}function new_message_update(){var dnew_message=my_getcookie("new_message");var enew_message=dnew_message>0;if(($('#new_message').length>0)==enew_message){if(!enew_message)dnew_message*=-1;if(dnew_message<+new Date()-1000*sec_inter)$.get('http://'+document.location.host+'/privmsg?mode=newpm',function(data){if(!data.match("No new private messages are waiting for you")!=enew_message){if(enew_message)cook_no_new_message();else cook_new_message()}})}else{if(enew_message)new_message();else no_new_message()}}$(function(){if($('#i_icon_mini_new_message').length)cook_new_message();else cook_no_new_message();setInterval("new_message_update()",5000)});

Code:
Code trên hiển thị tooltip ở các chỗ như : BBcode , Gửi + trả lời bài mới , Trích dẫn , edit , xóa .... , Tooltip ở bài viết đầu tiên mỗi box ...

Ok Thế là xong Cười nhăn răng
Ai làm không được thì Reply tại topic này
Dùng được cho cả Phpbb2 và PunI ♥️ Chia Sẻ Online,Khách viếng thăm
Xem lý lịch thành viên http://chiaseonline.forumvi.com

2 Re: [Codes] Tooltip tipsy đen on Mon Jun 25, 2012 10:46 am

kutunvg2010

avatar
Thành Viên
Thành Viên
Footer giờ có 2 mục lận , bỏ vào mục nào thế bạn

Xem lý lịch thành viên http://hotgame.forumvi.com

3 Re: [Codes] Tooltip tipsy đen on Mon Jun 25, 2012 12:52 pm

kutunvg2010 đã viết:Footer giờ có 2 mục lận , bỏ vào mục nào thế bạn
bạn có thể cho vào bất cứ footer nào bạn muốn, nhưng chỉ 1 thôi nhé!
và Bim khuyên bạn nên để ở footer_end.hehe

Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/

4 Re: [Codes] Tooltip tipsy đen on Tue Jun 26, 2012 11:15 am

jaykal

avatar
Thành Viên
Thành Viên
hay !like!!

Xem lý lịch thành viên http://www.chiaseonline.biz

5 Re: [Codes] Tooltip tipsy đen on Wed Jun 27, 2012 3:58 pm

01255409171

avatar
Thành Viên
Thành Viên
làm đc 1 tgian lại mất tác dụng !

Xem lý lịch thành viên http://www.chiaseonline.biz

6 Re: [Codes] Tooltip tipsy đen on Sat Jun 30, 2012 2:37 pm

yubilove420

avatar
Thành Viên
Thành Viên
thanks Vui vẻ

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết