Oº°‘¨ [C]hia [S]ẻ [O]nline ¨‘°ºO
♥️Chào Mừng Các Bạn Ghé Thăm Forum Chia Sẻ Online♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng
nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui
Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ
♥️Welcome to forum Chia Sẻ Online♥️
Welcome Guest, is this your first visit? Register
All times are GMT. The time now is 07:28 AM.

You are not connected. Please login or register

[Codes] Box Blog tin tức NEW

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Codes] Box Blog tin tức NEW on Thu Jun 14, 2012 8:19 am

Admin

avatar
Administrators
Administrators
Yêu cầu Modules->Blogs->Activate blogs :Có

chèn vào topics_blog_box

Code:
<style>
div.baimoiblog1,div.baimoiblog2,div.aba123{display:none}
.avatarcp span{display:none}
#hinh font{display:none}
#hinh a{display:none}
#hinh strong{font-weight: normal;font-style: normal;}
.bai_new1 .avatarcp img{width:380px;height:250px;background-color:beige;border:1px solid #626263;}
.bai_new1 .avatarcp{font-size:0px;width:382px;height:252px;overflow:hidden;}
.avatarcp img{
              width:126px;height:86px;
      background-color:beige;
      border:1px solid #626263;}
.bai_new2 .ptspan12 {font-size: 14px; line-height: normal;font-weight:bold;}
.bai_new1 .ptspan12 {font-size: 16px; line-height: normal;font-weight:bold;}
.bai_new2 .hien_thi{height:84px; width:100%;overflow:hidden}
.bai_new1 .hien_thi{height:84px; width:380px;overflow:hidden}
.quote {display:none}
.avatarcp embed,#hinh embed,#hinh br,#hinh img{ display:none}
.bai_new2 .avatarcp {font-size:0px;height:88px; width:128px;overflow:hidden; font-family:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untitl85.png) no-repeat 0px 5px
;padding-top:5px}
div.phutu_html{display:none;}
td.pagination b{background-color: #ffedcf;
border: 1px solid #e6913c;
color: #ff6600;padding: 3px 4.5px;font-size:12px;text-decoration: none!important;}
.an_phutu1{display:none}
td.pagination a{background: url(http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/untitl12.png);
border: 1px solid #cccccc;
color: #000000;
;padding: 3px 4.5px;font-size:12px;text-decoration: none!important;}
td.pagination span{padding:0px;color: #fff;display: inline-block;font-size:1px;text-decoration: none!important;}
td.pagination a:hover{background: url(http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/untitl12.png);
border: 1px solid #417394;
color: #0000000;
padding: 3px 4.5px;text-decoration: none!important;}
.baimoibloga1 br{display:none}
.bai_new2 .avatarcp{float: left;}
.bai_new2 .bai_new3{float: left;width:500px;padding-top:4px;padding-left:10px;height:90px;padding-right:20px;overflow:hidden;}
.bai_new1 .bai_new3{float: left;width:100%;padding-top:4px;padding-left:10px;height:90px;overflow:hidden;}
.bai_new1 .hien_thi {border-bottom : 1px dashed hsl(0, 0%, 94%);}
</style>
<!-- BEGIN topics_blog_box -->
<table width="100%"cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="padding-bottom:5px;padding-top:5px;padding-left:10px;padding-right:5px;background:#FFF;color:#000;border:1px solid #ADADAD;"><tr><td style="width:60%">
<div class="bai_new1"><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN topic -->
<div class="avatarcp"><a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}</a></div>
         <div class="bai_new3"><span class="baimoiblog"><div class="hien_thi"><a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" class="an_phutu"><span class="ptspan12" >{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</span></a>
<a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" class="an_phutu1" target="_blank">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
<div class="size_new1" style="font-family:Courier New;font-size:12px">({topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE0}/
               {topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE1}/
               {topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE2}) Trả lời {topics_blog_box.row.REPLIES} | Xem {topics_blog_box.row.VIEWS}</div><div id="hinh" class="krokodil">
                    {topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}</div></div></span>
<div class="baimoiblog2"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/untitl59.png"> <a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" target="_blank">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a></div></div>
</div><div class="bai_new2">
<!-- END topic --><!-- END row --></div></td>
 <td style="width:300px" valign="top"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><th align="left" width="100%" nowrap="nowrap"> <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/3drigh10.png"> Chủ đề liên quan</th></tr><tr>
 <td width="100%" class="row1">

<div  class="baiviet" style="overflow:hidden;width:72px; height:430px; border-top: 0px none; float: left" id="baiviet"></div></div><div class="baiviet" style="overflow:hidden; width:200px; height:430px; border-top: 0px none;float: left" id="baiviet1"></div>
</td>
</tr></table>
</tr></table>
<div class="aba123">
<!-- BEGIN row --><!-- BEGIN topic -->
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/untitl51.png">
<a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" target="_blank"onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('span')[0].innerHTML,'');" ><span style="display: none;"> <div class="title_new3">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</div>
<table width="350" class="title_new" border="0" cellpadding="0"><tr><td  valign="top" ><div class="title_new2">
{topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}
</td><td valign="top"><div class="title_new1">
{topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}</div>
</td></tr></table></span>{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
</div><div class="baimoiblog1">
<!-- END topic --><!-- END row -->
<!-- END topics_blog_box --></div>
<script>$(".krokodil").each(function(){
        if ($(this).text().length > 155) {$(this).text($(this).text().substr(0, 150));$(this).append('...');
        }
    });</script>

chèn vào viewcomments_body

Code:
 <div class="nutbam_vds">
<div style=" top:0px;clip: inherit;position: fixed;"><div class="pt_xemthem">

<div class="nutdsn"><a href="#xemthem">Xem thêm </a>| <a href="/f{FORUM_ID}-">Quay lại chuyên mục</a>
</div></div></div>
  <input type="hidden" id="cm_qtan" name="f" value="{FORUM_ID}" />
</form>
</div>


<style>
.coloradmin b{font-weight: normal;font-style: normal}
#bailienquan a:hover{text-decoration: none!important}
#bailienquan{width:255px;padding-left:15px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untitl89.png)no-repeat 5px 8px;border-bottom: 1px dashed #E3E3E3;padding-bottom:4px;padding-top:4px}
 .i_icon_quote{;width:33px;height:13px;background:#ffffff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/quote10.png) no-repeat;padding: 0px 5px}
.i_icon_edit{width:25px;height:13px;background:#ffffff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/edit10.png) no-repeat;padding: 0px 5px}
.i_icon_delete{width:25px;height:13px;background:#ffffff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/del10.png) no-repeat;padding: 0px 5px}
 .i_icon_quote:hover{;width:33px;height:13px;background:#ffffff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/quote11.png) no-repeat}
.i_icon_edit:hover{width:25px;height:13px;background:#ffffff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/edit11.png) no-repeat}
.i_icon_delete:hover{width:25px;height:13px;background:#ffffff url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/del11.png) no-repeat}
.pt_xemthem{border:1px solid #999;border-top:0px; background-position:10px 0px;  background-repeat:no-repeat; margin:auto; padding:5px 15px; background-color: #ffffff;font-family:Georgia;font-size:14px;;-moz-border-radius-bottomright: 5px;-moz-border-radius-bottomleft: 5px;color:#000;-moz-opacity:0.9;opacity:0.9;}
.pt_xemthem:hover{-moz-opacity:1.0;opacity:1.0;}
.pt_xemthem a:visited,.pt_xemthem a:link {color:#000}
.pt_xemthem a:hover{text-decoration: none!important;color:red}</style>
<script>$(function() {if (document.getElementById('color')) {var colors=new Array('00','33','66','99','CC','FF');var x='<div id="colorpickers"><table id="grid">';var y=x;for (i = 5; i >= 0; i--) {x=x+'<tr>';y=y+'<tr>';for (j = 5; j >= 0; j--) {for (k= 5; k >= 0; k--) {var col = colors[j]+colors[i]+colors[k];x=x+'<td style="background: #'+col+';"><button style="background:#'+col+';" title="#'+col+'" onmouseover="this.className=\'selectHover\';" onmouseout="this.className=\'\';" onclick="bbfontstyle(\'[color=#'+col+']\', \'[/color]\');selectWysiwyg(this, \'color\');return false;"></button></td>';y=y+'<td style="background: #'+col+';"><button style="background:#'+col+';" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_#'+col+'"></button></td>';}} x=x+'</tr>';y=y+'</tr>';}document.getElementById('color').innerHTML=x+'</table></div>';document.getElementById('wcolor').innerHTML=y+'</table></div>';
}
});</script>
<style>
.baimoiblog2 a:hover{text-decoration: none!important;}
.baimoiblog2 {border-bottom: 1px dashed #E3E3E3;width:80%;padding-top:4px; padding-bottom:4px}
.postbodyc img{max-width:600px;max-height:600px}
#color, #wcolor {overflow: visible;}
#colorpickers {position: absolute; top: 20px; left: -225px;}
#grid {border: 1px solid #808080;}
#grid td {padding: 0px;}
#grid td button {height: 12px; width: 12px; padding: 0px; border: 1px solid #808080;}
#grid td button:hover {border: 1px solid #ffffff;}
.quote table {display:none}
.genmed {color:#808080; font-family:Courier New;}
.postbodyc table{border : 1px  dashed #808080;background-color: #ffffff;margin:10px}
.quote {border:0px;background:#ffffff;color:#4A4A4A;font-family:Courier New}
.b1234{background: transparent url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untitl34.png) no-repeat 0% 100%;width:50px;height:35px;text-decoration: none!important;font-size:18px;color:#737373}
span.postbody .new{display:none}
.pagination b{background-color: #ffedcf;
border: 1px solid #e6913c;
color: #ff6600;padding: 3px 3.5px;font-size:12px;text-decoration: none!important;}
.aa1 a:hover{text-decoration: none!important;}
.pagination a{background: url(http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/untitl12.png);
border: 1px solid #cccccc;
color: #000000;
;padding: 3px 3.5px;font-size:12px;text-decoration: none!important;}

.pagination span{padding:5px;color: #fff;display: inline-block;font-size:1px;text-decoration: none!important;}
.pagination a:hover{background: url(http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/untitl12.png);
border: 1px solid #417394;
color: #0000000;
padding: 3px 3.5px;text-decoration: none!important;} form#quick_reply textarea#text_editor_textarea {
width: 660px !important;
height: 180px!important;font:normal 12pt Courier New;
}
#text_editor_iframe {
width: 660px !important;
height: 180px!important;
}
#hinh embed,#hinh span,#baiviet1 #hinh,.phutu_html,.size_new1,#baiviet1 .baimoibloga1,.an_phutu,#baiviet1 .baimoiblog2{display:none}
#baiviet .hien_thi{width:100%;height:53px;overflow:hidden;border-bottom: 1px solid #E3E3E3;}
#baiviet1 .hien_thi{width:100%;height:48px;overflow:hidden;border-bottom: 1px solid #E3E3E3;}
#baiviet1 .hien_thi {padding-top:5px}
#baiviet br{display:none}#baiviet{font-size:0px} #baiviet img{
              width:65px;height:44px;margin-right:3px;
      margin-bottom:3px;margin-top:3px;border: 1px solid #000;
      }
#baiviet1 .an_phutu1{font-size:12px}
#baiviet1  a:hover{text-decoration: none!important} .blog_comment-avatar img{
                max-width:110px;
      background-color:#ffffff;
      border:1px solid #FFCC33;
        padding:2px;
   
  }
</style>
<table width="100%" ellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="background-color:#FAFAFA;border-style: solid;
border : 1px solid #a8a8ab;
padding: 10px"><tr><td style="float: right" style="float: right;width:300px" valign="top"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><th align="left" width="100%" nowrap="nowrap"> <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/3drigh10.png"> Chủ đề liên quan</th></tr><tr>
 <td width="100%" class="row1">

<div  class="baiviet" style="overflow:hidden;width:72px; height:430px; border-top: 0px none; float: left" id="baiviet"></div></div><div class="baiviet" style="overflow:hidden; width:200px; height:430px; border-top: 0px none;float: left" id="baiviet1"></div>
</td>
</tr></table><br><table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><th align="left" width="100%" nowrap="nowrap"> <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/3drigh10.png"> Bài cùng chủ đề</th></tr><tr>
 <td width="100%" class="row1">

 <div id="baiviet011" style="min-height:150px;"></div>
</td>
</tr></table>
</td><td style="float: left;width:60%;padding-right:10px" valign="top">
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
<span style="font-size:16px;">{postrow.displayed.ICON} <font color="#FFA34F"><b>{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</b></font></span><span style="float: right;padding-right:10px;">{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE0}
                        -{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE1}
                        -{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE2}</span>
<hr style="border:0;border-bottom:2px dashed #666;height:2px;margin-bottom:10px;padding-bottom:1px">   
                     <div style="padding-left:10px;padding-right:10px;"><span class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</span></div>
</div><br/><br/>
<div align="right"><font face="Courier New">by <span style="font-size: 12px; line-height: normal">{postrow.displayed.POSTER_NAME} </span></font></div><!-- BEGIN switch_attachments --><br/><br/>
                     <div style="background:#EBEBEB;color:#000;border:1px solid #646663;-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
-khtml-border-radius: 4px;padding: 0.4em 2em;margin: 3px 1px;">
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments --><br/>
                           
                                 <img src="http://forum.gamevn.com/images/misc/paperclip.png" /> Attached Files <!-- BEGIN switch_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL} <br/>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <br/>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->

                                 
                                 <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/downlo10.gif"> <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE} , {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})<br/><br/>
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>                                 .<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>

                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><br/>
                              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/downlo10.gif"> <em><a href="/login">Bạn cần đăng nhập để tải file này</a> </em> ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE} , {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})<br/><br/>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                           <!-- END switch_post_attachments --></div><br/>
                        
                     <!-- END switch_attachments --><a name="xemthem"></a>
<div style="width:80%;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untitl71.png);padding:6px;border-top: 1px solid #dedede;border-right: 1px solid #dedede;border-bottom: 1px solid #bababa;border-left: 10px solid #f7a203;font-size:12px;font-weight: normal;font-weight: bold;
color: #333;">Các bài khác cùng chuyên mục</div>
<span style="float: right;"><div class="b1234" align="center"><div style="padding:5px">

  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
<span id="kk{postrow.displayed.U_POST_ID}"><script type="text/javascript">
var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';

if (str=="Message not voted")
{str="0";document.write(str);
}
else {str=str.replace("Message reputation :","");
str=str.replace("100%","");
str=str.replace("(","");
str=str.replace(")","");str=str.replace("vote","");
str=str.replace("s","");
document.write(str);
}</script></span>
  <!-- END switch_vote_active -->

</div></div><div style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)no-repeat 0% 100%;width:63px;height:18px;">
<!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
<div id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
if (str=='Message not voted')
{str='Bài viết này chưa được cảm ơn.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viết này chưa được cảm ơn.')
{str='<span  style=font-size:18px;color:#737373>1</span>';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall style=font-size:18px;color:#737373>'+ str+'</span>';
"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untitl10.png" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a>
</a>
</div><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --></div></span><iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>

 <div class="baiviet01" style="overflow:hidden; width:175; height:130px; border-top: 0px none; padding: 0px;padding: 1px 0px 0px 20px;-moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"></div>
<div align="right">{postrow.displayed.THANK_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}</div>

   <!-- END postrow -->   
   <!-- END displayed -->
<br>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><div style="background-color:#ffffff;width:100%;
border : 1px solid #cccccc;padding: 10px;" align="center" class="cm_blog">
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}</div>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
<div style="padding:2px"></div>
<div style=" float: left;" class="phutu_html5"><!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply --></div>   <div style=" float: right;" class="pagination"><span class="pagination">{PAGINATION}</span></div>
<hr style="border:0;border-bottom:2px dashed #666;height:2px;margin-bottom:10px;padding-bottom:1px">   
<!-- BEGIN comment --><!-- BEGIN displayed -->
<div style="background-color:#ffffff;width:100%;
border : 1px solid #cccccc;padding: 10px; " class="khung1"><div class="blog_comment-avatar" style="float: left;" >
               {comment.displayed.POSTER_AVATAR}
                        </div><div style="float: right"><!--
 Nut vote --><table><tr> <!-- BEGIN switch_vote_active --><td><div id="oot{comment.displayed.U_POST_ID}"><span class="gensmall"><script type="text/javascript">var str ='{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'; if (str=="Message not voted"){str="0";document.write(str);}else {str=str.replace("Message","Bài ziet");str=str.replace("s","");str=str.replace("(","");str=str.replace("(","");str=str.replace(")","");str=str.replace("reputation","dc che");k=str.search("%");z=str.search(":");y=str.search("vote");a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round((((Number(a))*Number(b))/100));document.write(lulu);}</script></span></div></td><!-- END switch_vote_active -->

<td style="background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n10.png) no-repeat;width:16px;height:16px" ><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --> <span id="zt{comment.displayed.U_POST_ID}"> <a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="vzt{comment.displayed.U_POST_ID}v" onClick="document.getElementById('zt{comment.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';document.getElementById('z{comment.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';var str ='{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';if (str=='Message not voted'){str='0';}else {str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');k=str.search('%');y=str.search('vote');z=str.search(':');a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100));str=lulu;} if(str=='0'){str='1';}else{lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100) +1);str=lulu;}document.getElementById('oot{comment.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="16" height="16" id="zt{comment.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a> </span><iframe name="vzt{comment.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --></td>

<td style="background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik11.png) no-repeat 2px 1px;width:16px;height:16px" valign="top"><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --><span id="z{comment.displayed.U_POST_ID}"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" target="vz{comment.displayed.U_POST_ID}v" onClick="document.getElementById('z{comment.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';document.getElementById('zt{comment.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';var str ='{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';if (str=='Message not voted'){str='0';}else {str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');k=str.search('%');y=str.search('vote');z=str.search(':');a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - ((Number(a)*Number(b))/100));str=lulu;} if(str=='0'){str='1';}else{lulu=Math.round(Number(b) - ((Number(a)*Number(b))/100) +1);str=lulu;}document.getElementById('oo{comment.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="16" height="16" id="z{comment.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a> </span><iframe name="vz{comment.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --></td>

<!-- BEGIN switch_vote_active --><td><div id="oo{comment.displayed.U_POST_ID}"><span class="gensmall"><script type="text/javascript">var str ='{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'; if (str=="Message not voted"){str="0";document.write(str);}else {str=str.replace("Message","Bài ziet");str=str.replace("s","");str=str.replace("(","");str=str.replace("(","");str=str.replace(")","");str=str.replace("reputation","dc che");k=str.search("%");y=str.search("vote");z=str.search(":");a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - ((Number(a)*Number(b))/100));document.write(lulu);}</script></span></div></td><!-- END switch_vote_active --></tr></table><!--
 Nut vote -->
</div>
<font face="Courier New">{comment.displayed.POSTER_NAME} <span style="font-size:10px"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" width="10" height="10"border="0" />{comment.displayed.POST_DATE_NEW}</span> {comment.displayed.L_ONLINE}<div><div class="postbodyc">
{comment.displayed.MESSAGE}</div></font><div class="post-options profile-icons">
                              {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {comment.displayed.DELETE_IMG}
                           </div></div></div>
   <div style="padding: 0 0 4px 0;"></div>   <!-- END displayed --><!-- END comment --><!-- BEGIN no_comment -->
   <div style="background-color:#ffffff;width:100%;
border : 1px solid #cccccc;padding: 10px;" align="center">
            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
      </div>
   <!-- END no_comment -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   {comment.hidden.MESSAGE}
      <!-- END hidden --><div style=" float: left;" class="phutu_html5"><!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply --></div>   <div style=" float: right;" class="pagination"><span class="pagination">{PAGINATION}</span></div>
<hr style="border:0;border-bottom:2px dashed #666;height:2px;margin-bottom:10px;padding-bottom:1px">
</td></tr></table>
 
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script>
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}- .baimoiblog2:not(".baimoiblog2:contains(\'Chú ý\'),.baimoiblog2:gt(4)")', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.baiviet01')
.fadeIn(1);
});
$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}p25-forum .baimoiblog:not(".baimoiblog:contains(\'Chú ý\'),.baimoiblog:gt(7)")', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.baiviet')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
</script>

<script>
$(function(){$('<div id="baxambalap"></div>').insertBefore('#text_editor_textarea');$("img.i_icon_quote").click(function(){$("#text_edit").show();$("#html_edit").hide();$('#text_editor_textarea, #text_editor_iframe').remove();var ttytu=$(this).parent().attr("href");var xhets=ttytu+' '+'#text_editor_textarea';$("#baxambalap").load(xhets);$(this).parent().attr("href","#quickreply");$('#text_editor_textarea:gt(0)').remove()});});
</script>
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
{S_TOPIC_ADMIN}         
<!-- END viewtopic_bottom -->
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
  $('#baiviet011').load('/search?search_keywords=' + fmviTopictitle + '&search_where=f{FORUM_ID} td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle1:lt(6)', function () {
      $('#baiviet011 a.topictitle1').wrap("<div id=bailienquan></div>");
  });
});
</script>
</form>

demo :

http://phutu.forumotion.com/t5765-topic
http://phutu.forumotion.com/f62-forum
Nguồn : CPXem lý lịch thành viên http://chiaseonline.forumvi.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết