Oº°‘¨ [C]hia [S]ẻ [O]nline ¨‘°ºO
♥️Chào Mừng Các Bạn Ghé Thăm Forum Chia Sẻ Online♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng
nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui
Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ
♥️Welcome to forum Chia Sẻ Online♥️
Welcome Guest, is this your first visit? Register
All times are GMT. The time now is 07:28 AM.

You are not connected. Please login or register

[Codes] Trao đổi text link sử dụng tooltip [Punbb]

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin
Administrators
Administrators
Demo:
Bước 1: ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet
Code:
/* ads text link www.FMvi.vn */
.adstextfmvi{width:500px;border:0;padding:10px}
.logoadsfmvi{padding-right:10px}
.logoadsfmvi img{height:120px}
.textadsfmvi p{border-bottom:1px solid #DDD;box-shadow:0 1px 0 #000;font-weight:700;padding-bottom:3px}
.textadsfmvi div{height:98px;overflow:hidden;padding-top:5px;text-align:justify}
.textfooter a{padding-left:20px}
.textfooter{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:210px}
.textadsfmvi p{font-variant:small-caps;font-weight:700;padding-left:20px;text-shadow:-1px -1px 0 rgba(255,255,255,0.3), 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.8)}

Bước 2: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management - Create new HTML page:
 • Title * : Ads text link FMvi.vn
 • Do you wish to use your forum header and footer ? No
 • Use this page as homepage ? No
  Code:
  <!-- /* Copyright ©  by FmVi. All Rights Reserved. Use, modification, and/or distribution of this script is not allowed without direct permission from baivong (webmaster@fmvi.vn). This entire copyright notice must remain in the original, copied, or modified script */
  var adsFMvi = new Array();

  adsFMvi[0] = 'http://www.fmvi.vn|Vietnamese Forumotion|http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/logofm12.png|Diễn đàn <strong><font color="#216A8C">FM</font><font color="red">vi</font>.<font color="green">vn</font></strong> được xây dựng hướng đến đối tượng là các admin <strong><font color="#216A8C">Forum</font><font color="green">otion</font></strong>, với mục đích giao lưu, chia sẽ kiến thức và xây dựng ứng dụng nhằm phát huy tối đa thế mạnh của dịch vụ này.<br />Phiên bản tiếng anh <font color="orange"><strong>http://en.fmvi.org</strong></font><br /><img src="http://pr.prchecker.info/getpr.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5mbXZpLnZu&tag=3" alt="Google PageRank Checker" style="border:0;" />|#F80CB0|http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/faviconfm.ico';

  var ads;
  for (ads = 0; ads < 20; ads++) {
     adsfmvi(adsFMvi[ads], ads)
  }

  function adsfmvi(fm, vi) {
     var ads = fm.split("|");
     jQuery(".textfooter:eq(" + vi + ")").html('<a style="background: url(' + ads[5] + ') no-repeat scroll left center transparent;" onmouseover="show_tooltip(this, jQuery(this).next().html(), \'FMvi.vn\')" alt="' + ads[1] + '" title="' + ads[0] + '" href="' + ads[0] + '">' + ads[1] + '</a><div style="display:none"><table class="adstextfmvi"><tbody><tr><td class="logoadsfmvi"><img alt="' + ads[1] + '" src="' + ads[2] + '"></td><td class="textadsfmvi"><p style="background: url(' + ads[5] + ') no-repeat scroll left center transparent;color:' + ads[4] + '">' + ads[1] + '</p><div>' + ads[3] + '</div></td></tr></tbody></table></div>')
  } // --- >


Cách thêm text link:
adsFMvi[Số thứ tự] = 'URL forum|Tên forum|URL logo|Giới thiệu forum|Mã màu cho tên forum|URL icon forum';

Bước 3: ACP - Display - Templates - QLTT - overall_footer_begin
Tìm:
Code:
<div id="pun-about" class="clearfix">
và đặt code sau vào bên dưới nó:
Code:
<div style="float: left; width: 100%; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px;">
   <ul>
      <li style="float: left; text-align: left; width: 25%;">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
      <li style="text-align: left; float: left; width: 25%">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
      <li style="text-align: left; float: left; width: 25%">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
      <li style="text-align: left; float: left; width: 25%">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
   </ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="URL HTML page"></script>
Thay URL HTML page bằng URL trang HTML tạo ở bước 2.

Chú ý: Nếu forum bạn chưa có sử dụng tooltip (skin Skin FMvi ver.2 đã có sẵn) thì làm như sau:
bước 1 Thêm đoạn CSS sau:
Code:
#tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/opacit10.png);border:0;padding:0;border-radius:3px;color:#FFF;z-index:99;}
#tooltip .header{díplay:none}
Trong bước 2, thêm vào trước // --- > code sau:
Code:
var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion);
var versionMajor = parseInt(versionMinor);
var IE = document.all && !window.opera && versionMajor < 7;
var IE7 = document.all && !window.opera && versionMajor >= 7;
var OP = window.opera;
var FF = document.getElementById;
var NS = document.layers;

function get_item(name, opener) {
   if (IE) {
      return (opener) ? window.opener.document.all[name] : document.all[name]
   } else if (FF) {
      return (opener) ? window.opener.document.getElementById(name) : document.getElementById(name)
   } else if (NS) {
      return (opener) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
   }
}

var current_tooltip;

function show_tooltip(caller, content, content_title) {
   var current_tooltip = get_item('tooltip');
   if (!current_tooltip) {
      var current_tooltip = document.createElement('div');
      current_tooltip.setAttribute('id', 'tooltip');
      document.body.appendChild(current_tooltip)
   }
   current_tooltip.style.zIndex = 100;
   current_tooltip.style.position = 'absolute';
   if (content_title) {
      content = '<p class="header">' + content_title + '</p><p>' + content + '</p>'
   } else {
      content = '<p>' + content + '</p>'
   }
   current_tooltip.innerHTML = content;
   current_tooltip.style.visibility = 'visible';
   caller.onmousemove = move_tooltip;
   caller.onmouseout = function () {
      current_tooltip.style.visibility = "hidden"
   };
   caller.title = ''
}
var offsetxpoint = -60;
var offsetypoint = 20;
var real_body = (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body;
real_body = (document.documentElement) ? document.documentElement : document.body;

function move_tooltip(e) {
   var curX = (!IE) ? e.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft;
   var curY = (!IE) ? e.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop;
   var rightedge = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20;
   var bottomedge = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20;
   var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000;
   current_tooltip = get_item('tooltip');
   if (rightedge < current_tooltip.offsetWidth) current_tooltip.style.left = IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px";
   else if (curX < leftedge) current_tooltip.style.left = "5px";
   else current_tooltip.style.left = curX + offsetxpoint + "px";
   if (bottomedge < current_tooltip.offsetHeight) current_tooltip.style.top = IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px";
   else current_tooltip.style.top = curY + offsetypoint + "px"
}


Viết bởi baivong - www.fmvi.vnXem lý lịch thành viên http://chiaseonline.forumvi.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết