Oº°‘¨ [C]hia [S]ẻ [O]nline ¨‘°ºO
♥️Chào Mừng Các Bạn Ghé Thăm Forum Chia Sẻ Online♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên để cùng
nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui
Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ
♥️Welcome to forum Chia Sẻ Online♥️
Welcome Guest, is this your first visit? Register
All times are GMT. The time now is 07:28 AM.

You are not connected. Please login or register

[Codes] Viewtopic dọc + thanh Level

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Thu Feb 02, 2012 5:56 pm

Yuni

avatar
Moderator
Moderator
demo:

Spoiler:


Code

Spoiler:
Code:

  <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
    addthis_close();
    addthis_close();
    }
    });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="#bottom"> <img src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/firstnew.gif"</a>
    </span></td>
    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
    <span class="gensmall bold">
    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
    |
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
    //]]>
    </script>
    </span>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
    đề</b></font></td>
    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"> <h1 class="cattitle">
    <font color="#FFFFFF"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE} <!-- google_ad_section_end --> </font></h1></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

    <span class="postdetails poster-profile">

    <table id="table2" width="185" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign=top>
    <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div align="center">


    <td class="alt2">
    <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
    </table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
    <td width="62" height="42" valign="top">
    <p align="center"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></p>
    <span class="postdetails poster-profile">

    <table border="0" width="1%" id="table13">
    <tr>
    <td>

    <p align="center">

    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><font size="2"></font></a></p>
    <p align="center">

    <strong>
    <font size="2"> </font></strong><font size="3"><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span></font><span class="smallfont"><font size="3"><br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</font>
    </span><span class="postdetails poster-profile">
    <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
    <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
    </td>
    <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    </table>
    <!-- ENDE-----AVATA -->
    <table cellspacing="0"
    cellpadding="0"><tr><td style="background: #ededed url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) ;
    height: 16px;
    width: 64px;
    border: 0px;
    ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table></span></p>
    <p align="center">

    <span class="smallfont"><!-- BEGIN profile_field --><font size="2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    <!-- END profile_field -->

    <!-- sig -->
    <div>
    <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài năng của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
    <font color="blue">Người này hiện đang:</font>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
    <br/>Level: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</span><br/>
    <span style='font-size:7pt; color:gray'>Danh vọng:{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/{TOTAL_POSTS}%</span><br/>
    <div style='width:120px;align:center'>
    <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
    <tr>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
    <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <span style='font-size:7pt; color:gray'>Tài năng:{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%

    <div style='width:120px;align:center'>
    <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
    <tr>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
    <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <br/>
    </fieldset></div>
    <!-- / sig -->


    {postrow.displayed.POSTER_RPG} </font>
    </span></p></td>
    </tr>
    </table>
    </span>


    </td>
    <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>

    </tr>
    </table>    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </span>


    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
    </tr> <tr>
    <td class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    <span class="postbody">
    <!-- google_ad_section_start -->
    <div align="left">
    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <tr>

    <div class="posts"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <tr>

    <td style="padding: 0px; width: 1%;"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;" width="1%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); width: 1%;"> </td><td style="padding: 0px;" width="100%">


    <div class="posts">
    {postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    </td>
    <td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" valign="top"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"><img valign="left" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="float: right;"></td><td style="padding: 0px;" align="right"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    </table></div>

    <p>
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
    width="500" height="23"></p>
    <br><marquee width="100%" height="100%" behavior="scroll" scrollamount="4" direction="left" Monmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'>
    <center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" >
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/t.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/h.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/p.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/t.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/-.gif" border="0" >
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/p.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/h.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/o.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/n.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/g.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/-.gif" border="0" >
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/d.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/i.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/e.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/n.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></center></marquee>

    <div class="signature_div">
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </div>
    </div>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
    <p>
    <strong><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_latest_reply.gif>Hãy cảm
    ơn bài viết của {postrow.displayed.POSTER_NAME} bằng cách bấm vào "</font></strong><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="82" height="17"><strong><font color=#00bfff>" nhé!!! </font></strong>
    <br>
    <tr>
    <td>
    </td>
    </tr>

    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <hr>
    <p align="right">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
    {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
    {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
    {postrow.displayed.THANK_IMG}
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
    {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
    {postrow.displayed.EDIT_IMG}
    {postrow.displayed.DELETE_IMG}
    {postrow.displayed.IP_IMG}
    {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->

    <!-- BEGIN switch_vote -->

    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" ></a>

    <!-- END switch_vote -->


    <!-- END switch_vote_active -->
    </table>

    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
   

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
    <td class="postdetails {postrow.displayed.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.displayed.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
    <td class="row1" colspan="2" height="28">
    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
    </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
    đề</b></font></td>
    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title">
    <font color="#FFFFFF"><a name="bottomtitle"></a></font><h1 class="cattitle">
    <font color="#FFFFFF">{TOPIC_TITLE}</font></h1></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
    <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>
    <div align="center">
    <center>
    <table id="table16">
    <tr>
    <td>
    <center>
    <img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></center>
    <textarea style="background: #2D2D2D url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://www.teenb9no1.forumotion.com{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy ủng hộ nhé ^^!!!</textarea></center></td>
    </tr>
    </table>
    </center>
    </div>
    <div align="center">
    <center>
    </center>
    </div>
    <div align="center">
    <center>
    <img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif " width="463" height="97"></center>
    </div></font></center>
    <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>.::Host up ảnh miển
    phí: <strong><font size=1>
    <a target="_blank" href="http://upanh.com/"><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
    here!</font></a></font></strong> - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn
    :
    <a target="_blank" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong>
    <font color=#00bfff size="1"><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
    here!</font></strong>
    </a>::.</b></font><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a>{QUICK_REPLY_FORM}

    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
    <tbody>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
    </tr>
    <!-- END show_permissions -->
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    <!-- END show_permissions -->
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
    <!-- END viewtopic_bottom -->
Hướng dẫn:

- ACP> Display> Templates> General (QLTT)> Viewtopic_body
- copy codes trên và thay toàn bộ
- bấm nút save và :ok:
Nguồn : CPXem lý lịch thành viên http://4allvn.ucoz.net

2 Re: [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Tue Jun 19, 2012 10:31 am

Vu vơ

avatar
Thành Viên
Thành Viên
xem

Xem lý lịch thành viên

3 Re: [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Tue Jun 19, 2012 4:21 pm

Iwillnotlove

avatar
Moderator
Moderator
Vu vơ đã viết:xem
xem gì ? k ẩn mà ???

Xem lý lịch thành viên

4 Re: [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Sun Jul 01, 2012 5:15 pm

của mình không hiện lên LV http://theworl.6forum.net vào xem rùi chỉ mình sửa nha

Xem lý lịch thành viên http://theworl.6forum.net/

5 Re: [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Sun Jul 01, 2012 5:28 pm

HoàngTửNaivip5p

avatar
Thành Viên
Thành Viên
tớ muốn bỏ phần tài sản và thanh level thì làm sao??

Xem lý lịch thành viên http://shun----showluo.forumvi.com/

6 Re: [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Sun Jul 01, 2012 8:25 pm

HoàngTửNaivip5p đã viết:tớ muốn bỏ phần tài sản và thanh level thì làm sao??
bạn thử cái nì nghen.hihi
Code:

  <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
    addthis_close();
    addthis_close();
    }
    });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="#bottom"> <img src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/firstnew.gif"</a>
    </span></td>
    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
    <span class="gensmall bold">
    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
    |
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
    //]]>
    </script>
    </span>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
    đề</b></font></td>
    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"> <h1 class="cattitle">
    <font color="#FFFFFF"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE} <!-- google_ad_section_end --> </font></h1></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

    <span class="postdetails poster-profile">

    <table id="table2" width="185" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign=top>
    <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div align="center">


    <td class="alt2">
    <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
    </table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
    <td width="62" height="42" valign="top">
    <p align="center"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></p>
    <span class="postdetails poster-profile">

    <table border="0" width="1%" id="table13">
    <tr>
    <td>

    <p align="center">

    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><font size="2"></font></a></p>
    <p align="center">

    <strong>
    <font size="2"> </font></strong><font size="3"><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span></font><span class="smallfont"><font size="3"><br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</font>
    </span><span class="postdetails poster-profile">
    <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
    <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
    </td>
    <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
    </table>
    <!-- ENDE-----AVATA -->
    <table cellspacing="0"
    cellpadding="0"><tr><td style="background: #ededed url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) ;
    height: 16px;
    width: 64px;
    border: 0px;
    ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table></span></p>
    <p align="center">

    <span class="smallfont"><!-- BEGIN profile_field --><font size="2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    <!-- END profile_field -->


  </font>
    </span></p></td>
    </tr>
    </table>
    </span>


    </td>
    <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>

    </tr>
    </table>    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </span>


    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
    </tr> <tr>
    <td class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    <span class="postbody">
    <!-- google_ad_section_start -->
    <div align="left">
    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <tr>

    <div class="posts"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <tr>

    <td style="padding: 0px; width: 1%;"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;" width="1%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); width: 1%;"> </td><td style="padding: 0px;" width="100%">


    <div class="posts">
    {postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    </td>
    <td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" valign="top"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"><img valign="left" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="float: right;"></td><td style="padding: 0px;" align="right"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    </table></div>

    <p>
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
    width="500" height="23"></p>
    <br><marquee width="100%" height="100%" behavior="scroll" scrollamount="4" direction="left" Monmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'>
    <center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" >
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/t.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/h.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/p.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/t.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/-.gif" border="0" >
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/p.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/h.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/o.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/n.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/g.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/-.gif" border="0" >
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/d.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/i.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/e.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/n.gif" border="0" width="40" height="26">
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></center></marquee>

    <div class="signature_div">
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </div>
    </div>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
    <p>
    <strong><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_latest_reply.gif>Hãy cảm
    ơn bài viết của {postrow.displayed.POSTER_NAME} bằng cách bấm vào "</font></strong><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="82" height="17"><strong><font color=#00bfff>" nhé!!! </font></strong>
    <br>
    <tr>
    <td>
    </td>
    </tr>

    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <hr>
    <p align="right">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
    {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
    {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
    {postrow.displayed.THANK_IMG}
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
    {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
    {postrow.displayed.EDIT_IMG}
    {postrow.displayed.DELETE_IMG}
    {postrow.displayed.IP_IMG}
    {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->

    <!-- BEGIN switch_vote -->

    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" ></a>

    <!-- END switch_vote -->


    <!-- END switch_vote_active -->
    </table>

    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
   

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
    <td class="postdetails {postrow.displayed.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.displayed.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
    <td class="row1" colspan="2" height="28">
    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
    </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
    đề</b></font></td>
    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title">
    <font color="#FFFFFF"><a name="bottomtitle"></a></font><h1 class="cattitle">
    <font color="#FFFFFF">{TOPIC_TITLE}</font></h1></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
    <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>
    <div align="center">
    <center>
    <table id="table16">
    <tr>
    <td>
    <center>
    <img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></center>
    <textarea style="background: #2D2D2D url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://www.teenb9no1.forumotion.com{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy ủng hộ nhé ^^!!!</textarea></center></td>
    </tr>
    </table>
    </center>
    </div>
    <div align="center">
    <center>
    </center>
    </div>
    <div align="center">
    <center>
    <img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif " width="463" height="97"></center>
    </div></font></center>
    <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>.::Host up ảnh miển
    phí: <strong><font size=1>
    <a target="_blank" href="http://upanh.com/"><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
    here!</font></a></font></strong> - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn
    :
    <a target="_blank" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong>
    <font color=#00bfff size="1"><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
    here!</font></strong>
    </a>::.</b></font><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a>{QUICK_REPLY_FORM}

    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
    <tbody>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
    </tr>
    <!-- END show_permissions -->
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    <!-- END show_permissions -->
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

Xem lý lịch thành viên http://streetcrew.forum.st/

7 Re: [Codes] Viewtopic dọc + thanh Level on Thu Jul 12, 2012 9:28 am

kunkoi_ap

avatar
Thành Viên
Thành Viên
thanks

Xem lý lịch thành viên http://traitimyenbai.net/home/

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết